25.09.2022

Realizovane dvije radionice u Kotoru na temu preduzetništva i pisanja biznis plana

Autor:

NVO Centar za omladinsku edukaciju

Podijeli


Povezane vijesti

Document