AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

DoMoreBeMore

2019

Cilj projekta, koji je finansiran od strane fAKT-a 4 bio je uspostavljanje mehanizama za razvoj i podršku omladinskom aktivizmu na nacionalnom i lokalnom nivou u oblastima od značaja za mlade, kao i podrška omladinskom organizovanju i umrežavanju mladih kroz razvoj kulture učešća mladih. Projekat je osmišljen i zasnovan na prethodnim programima društveno-kulturne integracije, socijalnog uključivanja, promocije ljudskih prava sa akcentom na mlade sa hendikepom i mladima iz marginalizovanih kategorija (RE populacija). Takođe, u radu sa ciljnom grupom akcenat je stavljen na značaju i promociji omladinskog umrežavanja, kvalitetnijeg korišćenja slobodnog vremena, informisanosti i mobilnosti mladih u cilju pružanja podrške dostupnim servisima i alatima za mlade.

Partner/donator

CRNA GORA

fAKT

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document