AKTIVIZAM & UMREŽAVANJE

Dijalog za mlade

2021 - 2022

Ova kampanja ima za cilj da mladima omogući uključivanje u proces odlučivanja o pitanjima koja se tiču njih, a usmjerena je i na podizanje svijesti o tome šta tačno znači učešće mladih i zašto je ono važno. To će postići kroz direktan razgovor sa omladinom i organizacijama koje je predstavljaju.

U organizaciji ovog projekta učestvuju Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo prsvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekonomskog razvoja i Regional Cooperation Council (RCC). Civilni sektor predstavljaju Mreža za mlade Crne Gore (MMCG), NVO Centar za omladinsku edukaciju u ime Programa Evropske omladinske kartice (EYCA), Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG), Unija mladih preduzetnika Crne Gore (UMPCG), Portal za mlade - Makanje.me, Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI), Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG) i Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS).

Partner/donator

CRNA GORA

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

DRUŠTVENE MREŽE

Pogledaj ostale projekte

Document